THÔNG BÁO V/V XỬ LÝ SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI CÁC HỌC PHẦN THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

16/06/2020

THÔNG BÁO V/V XỬ LÝ SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI CÁC HỌC PHẦN THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

Danh sách chi tiết xem trong tệp đính kèm

Tệp đính kèm:

Danh sách SV vi phạm quy chế thi các học phần thi lại HK1 năm học 2019-2020 (xem chi tiết và download)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *