Phát động “Ngày hội thể thao Khoa Điện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm 2022

01/11/2022

Phát động “Ngày hội thể thao Khoa Điện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm 2022

BCH liên chi Đoàn Khoa Điện thông báo phát động “Ngày hội thể thao Khoa Điện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”

Trả lời