NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

15/05/2023

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày 07/05/2023, Khoa Điện – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023 với 12 đề tài nghiên cứu.

Nghiên cứu khoa học sinh viên là họat động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, hội nhập về giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tính tự chủ sáng tạo và năng động, một tố chất rất cần thiết cho sinh viên hiện nay. Trong nhiều năm trở lại đây, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giúp nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài của mình với các nội dung đa dạng, phong phú. Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu sâu về chuyên môn chuyên ngành học, các đề tài năm nay còn đi vào tính ứng dụng thực tế cao. Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiêm túc theo đúng quy định của Nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài NCKH. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế trong các đề tài nhằm giúp các bạn sinh viên hoàn thiện đề tài của mình tốt hơn nữa, cũng như tăng khả năng củng cố kiến thức và các kỹ năng liên quan cần thiết trong quá trình thực hiện các đề tài tiếp theo.

Xin chúc mừng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện năm học 2022 – 2023 đã đạt được những thành công nhất định. Khoa Điện mong muốn và hy vọng sinh viên trong khoa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, đam mê nghiên cứu khoa học, đưa phong trào NCKH sinh viên phát triển ngày càng sâu rộng.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên:
Khoa Điện!