Ma trận đóng góp của các học phần theo yêu cầu năng lực của chuẩn đầu ra

18/11/2018

Ma trận đóng góp của các học phần theo yêu cầu năng lực của chuẩn đầu ra

Download: Ma trận đóng góp của các học phần theo yêu cầu năng lực của chuẩn đầu ra

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *