DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN

STT Cơ sở Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
I. Bộ môn 1: Điện công nghiệp
1 HN Ths Vũ Duy Hưng 24/12/1980 Phó trưởng BM phụ trách
2 Ths Trần Đông 24/10/1980 Phó trưởng BM
3 HN Ths Đỗ Quang Hiệp 1/11/1978 Trợ lý Khoa
4 HN Ths Phạm Ngọc Sâm 25/1/1977  
5 Ths Đinh Thọ Long 25/11/1981
6 Ths Lê Thị Hoàn 30/3/1982
7 Ths Roãn Văn Hóa 9/6/1984
8 HN Ths Đinh Thị Hằng 19/6/1983
9 Ths Phạm Văn Minh 20/4/1989
10 Ths Vũ Thị Tố Linh 17/8/1987
11 HN Ths Trần Quốc Đạt 5/12/1989
12 Ts Trần Đức Chuyển 30/12/1977
13 Ths Lê Văn Ánh 10/8/1976 Tổ trưởng CĐNĐ
14 Ths Vũ Viết Thông 3/9/1990  
15 HN Ths Nguyễn Thùy Dung 7/7/1990  
16 Ks Mai Nam Tào 21/1/1989  
17 Ths Nguyễn Văn Toàn 31/3/1982  
18 Ks Nguyễn Lộc Cường 27/1/1984  
19 HN Ks Nguyễn Hồ Khải 17/7/1967  
20 Ths.Trần Minh Tâm 19/3/1979  
II. Bộ môn 2: Điều khiển và Tự động hóa
1 HN PGS.TS Võ Thu Hà 2/12/1979 Trưởng Khoa
2 Ths Trần Ngọc Sơn 23/8/1977 Phó trưởng Khoa
3 HN Ths Nguyễn Hải Bình 30/7/1982 Tổ trưởng CĐHN
4 HN Ths Hà Huy Giáp 28/10/1984  
5 Ths Phạm Văn Huy 6/11/1981  
6 Ths Nguyễn Cao Cường 20/1/1982  
7 Ths Hoàng Đình Cơ 11/7/1974  
8 HN Ths Nguyễn Đức Dương 86 21/7/1986  
9 Ths Nguyễn Đức Điển 20/12/1989 Phó trưởng BM
10 HN Ths Nguyễn Đức Dương 89 16/8/1989
11 HN Ths Nguyễn Thị Thành 28/6/1990
12 HN Ths Nguyễn Minh Đông 17/12/89
13 HN Ths Mai Văn Duy 27/10/1989
14 HN Ths Đặng Thị Tuyết Minh 31/5/1990

 

Ghi chú: Tổng số 34CBGV